Bagaimana Meningkatkan Value Diri Value dan Gaji sebanding kah? Selamat Pagi. Tertarik membahas tentang topik ini. Antara value dan penghasilan (gaji) sebenarnya sebanding nda sih?…